Kultura niepopularna

Zaledwie 32% firm spośród 100 największych przedsiębiorstw w Polsce wspiera wydarzenia kulturalne w Polsce.
Zaledwie 32% firm spośród 100 największych przedsiębiorstw w Polsce wspiera wydarzenia kulturalne w Polsce. Najwięcej mecenasów jest wśród firm z sektora finansowego i branży paliwowej, najmniej wśród przedsiębiorstw związanych z przemysłem ciężkim i wydobywczym – wynika z analizy* przeprowadzonej przez firmę FineArt Communications. Patronem merytorycznym przedsięwzięcia jest galeria sztuki nowoczesnej DESA Modern.

Muzyka na topie
Najchętniej wspieranymi przedsięwzięciami są te związane z muzyką, zarówno poważną (stała współpraca z operą, filharmonią, wsparcie pojedynczych koncertów), jak i popularną oraz jazzową (festiwale, koncerty, płyty). O wspieraniu tych obszarów kultury informuje po 18% analizowanych firm. Nieco mniejszym, bo 16% zainteresowaniem biznesu cieszą się galerie, muzea i wystawy. Na trzecim miejscu wymieniane są wydarzenia teatralne (13%). Dużo mniejszym zainteresowaniem cieszy się sztuka fotografii (8%), a także film i książki (wydawnictwa, publikacje) – o tych dziedzinach wspomina jedynie 7% analizowanych firm. Tyle samo przyznaje się do sponsorowania renowacji i odbudowy zabytków oraz wspierania młodych talentów. Żadna z badanych firm nie podaje informacji o sponsorowaniu badań naukowych poświęconych kulturze i sztuce.

Obszary sponsoringu / Liczba firm (na 32 wspierające kulturę)
Muzyka poważna, opera, filharmonia, koncerty - 18
Muzyka popularna i jazzowa, festiwale, koncerty, płyty - 18
Galerie, muzea, wystawy malarstwa, sztuka wizualna - 16
Teatr, przedstawienia teatralne, festiwale teatralne - 13
Fotografika - 8
Film - 7
Książki, wydawnictwa, publikacje - 7
Zabytki – restauracja, odbudowa - 7
Młode talenty - 7
Badania naukowe związane z kulturą i sztuką - 0
Źródło: FineArt Communications. Analiza stron www 100 największych przedsiębiorstw w Polsce.

Prestiż, odbiorca i idea
Tylko kilka spośród analizowanych firm sponsoruje szeroką gamę projektów, większość stosuje jednak określony klucz wyboru. Duże, prestiżowe projekty, najczęściej związane z kulturą wysoką to domena instytucji finansowych (banki i firmy ubezpieczeniowe) oraz podmiotów z branży IT. Projekty związane z regionem, w którym działa lub ma siedzibę mecenas, wybierają głównie firmy produkcyjne, wydobywcze, a te skierowane do jasno określonej grupy odbiorców - operatorzy telekomunikacyjni i branża alkoholowa. Nadal jedną z głównych przesłanek pozostaje kryterium „powiązania” sponsora z ideą projektu. Najczęściej wynika ono z obszaru działalności firmy (np. Vattenfall – świetlny performance na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie), ale niektórzy mecenasi biorą również pod uwagę korzenie firmy (kraj pochodzenia) czy jej powiązania kapitałowe (np. wystawa współczesnych malarzy holenderskich - ING BSK).

Własne czy zewnętrzne?
Większość analizowanych firm wspiera zewnętrzne inicjatywy, niektóre nawet przez kilka lat z rzędu, ale blisko połowa (15) firm wspierających kulturę realizuje również własne projekty. Najczęściej związane są one z działalnością firmy (np. Muzeum Kolejnictwa – Grupa PKP, konkurs na scenariusz miniserialu filmowego, emitowanego w komórce, organizowany z łódzką Filmówkę – PTK Centertel/Orange) lub skierowane są do potencjalnych klientów (Summer of Music Festival – PTC Era, cykl filmowy Plus dla Koneserów – Polkomtel /Plus GSM).

Sponsoring – narzędzie marketingu i PR
18% firm opisuje sponsoring kultury i sztuki jako element CSR. Wśród głównych motywów mecenasi wymieniają aktywne uczestnictwo w życiu społecznym (PKN Orlen, ING BSK, Siemens, Energa Koncern Energetyczny) i obowiązek wobec społeczeństwa (Commercial Union). Pojawia się również wątek wspierania dziedzictwa narodowego w celu zachowania narodowej tożsamości (Grupa Lotos, Prokom) czy wspieranie obszarów życia społecznego, które nie mogą liczyć na wystarczające środki z budżetu państwa (KGHM Polska Miedź). Dla niektórych najważniejsze jest wspieranie lokalnych przedsięwzięć (np. Mittal Steel). Wśród analizowanych firm znalazły się również takie, które sponsoring traktują jako element kultury korporacyjnej i wizytówkę firmy (J&S, Bank Handlowy – Citibank, Zakłady Azotowe Puławy).

Z analizy wynika ponadto, że większość firm nie ma osób zajmujących się wyłącznie sponsoringiem. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa posiadające własne fundacje, ale tylko 9 spośród 100 analizowanych firm informuje na swoich stronach o ich istnieniu (Fundacja Warta, Fundacja Ryszarda Krauzego - Prokom, Fundacja Sztuki Polskiej ING, Bank Dziecięcych Uśmiechów - BZ WBK, Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Fundacja im. dr M. Kantona - Pekao SA, Fundacja Polska Miedź - KGHM, Fundacja PGiNG im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacja PZU).
W pozostałych firmach sponsoring najczęściej leży w gestii działów marketingu i PR. Często tymi kwestiami zajmują się również rzecznicy prasowi.

Co w zamian?
Jednym z celów sponsoringu jest kreowanie pożądanego wizerunku mecenasa kultury. Elementem tych działań jest z pewnością informowanie o tym, jakimi nagrodami za wsparcie przedsięwzięć kulturalnych może poszczycić się sponsor. Z analizy wynika jednak, że tylko 12 na 32 firm wspierających kulturę zamieściło informację na temat uzyskanych wyróżnień (Warta, Prokom, Siemens, Kompania Piwowarska, Bank Handlowy – Citibank, Budimex, Fiat GM-Powertrain, Vattenfall, Carrefour, BPH, PKO BP, PZU). Najczęściej wymienianą nagrodą jest nagroda Ministra Kultury – Mecenas Kultury. Niektóre firmy mogą się poszczycić wieloletnim posiadaniem tego tytułu (np.: PKO BP).

Profil mecenasa kultury
Firmy z pierwszej setki największych przedsiębiorstw w Polsce to przede wszystkim podmioty, których głównym obszarem działalności jest handel (13%)**. Na drugim miejscu znalazły się firmy z sektora energetycznego (11%), a na trzecim z branży paliwowej (9%). Po 7 firm reprezentuje branżę motoryzacyjną i bankową, po 5 sektor telekomunikacyjny, budowlany i wydobywczy. Inne branże reprezentowało mniej niż 5 podmiotów. 23% wszystkich firm stanowiły spółki giełdowe. Największe firmy w Polsce na ogół mają siedzibę w Warszawie (49%). Drugi w kolejności jest Kraków, gdzie mieści się 9 firm, a na trzecim miejscu znalazły się Katowice z 8 firmami.
Wśród grupy mecenasów kultury (32 firm) najwięcej przedsiębiorstw reprezentuje sektor finansowy (banki i ubezpieczenia – w sumie 9%) i branżę paliwową – 4%. Najmniej sponsorów jest wśród przedsiębiorstw związanych z przemysłem ciężkim i wydobywczym. Wśród 32 przedsiębiorstw wspierających kulturę znalazło się 12 półek giełdowych.
Wspieranie kultury to domena firm warszawskich, stanowią one prawie 40% sponsorów. Drugi jest Kraków, w którym siedzibę ma 4 z 32 mecenasów kultury, a trzeci Gdańsk z 2 firmami.
- Zdecydowaliśmy się przeprowadzić tę analizę, gdyż naszą ambicją jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy biznesem a sztuką, a ogólnie dostępne źródła informacji o związkach tych dwóch dziedzin w Polsce są bardzo skromne i ograniczone. Mamy nadzieję, że wnioski płynące z tej analizy będą przydatne nie tylko dla potencjalnych sponsorów, ale również dla ludzi tworzących kulturę i sztukę. Widać bowiem, że istnieje ogromny potencjał, trzeba tylko wiedzieć jak go wykorzystać – mówi Magdalena Żuk, dyrektor zarządzająca FineArt Communications.

- W ciągu ostatnich lat rynek sztuki w Polsce – zarówno ten galeryjny, jak i aukcyjny, bardzo mocno się rozwinął. Dotyczy to zarówno oferty coraz liczniejszych galerii, jak i zainteresowania sztuką, jakie wykazują firmy i prywatni kolekcjonerzy. Ponadto coraz więcej osób zaczyna postrzegać sztukę jako alternatywną, na przykład do giełdy czy funduszy inwestycyjnych, formę inwestycji. Dla firmy taką inwestycją w niematerialną, ale niezwykle ważną wartość, jaką jest wizerunek, może być bez wątpienia sponsoring kultury i sztuki. – podkreśla Michał Olszewski, dyrektor galerii DESA Modern

*Informacje o analizie:

Źródło danych:
Lista 500 największych firm Rzeczpospolitej z 26.04 2006
Analiza stron internetowych 100 pierwszych firm z ww. listy

Data realizacji analizy: 17 lipca – 31 sierpnia 2006

Założenia:
- Podstawą analizy są informacje zawarte na stronach www wybranych firm, a nie aktualna wiedza czerpana z innych źródeł czy stan faktyczny, np. odmienny od tego, co jest deklarowane na stronie.
- Pod uwagę były brane wszystkie informacje o sponsoringu kultury i sztuki dostępne w analizowanym okresie na stronach www wybranych firm, nawet, jeśli działania sponsoringowe miały miejsce 5 lat wstecz.
- **Na potrzeby analizy stworzono podział na branże/ sektory. Charakterystyka branż i przydzielenie firm do poszczególnych sektorów odzwierciedla ich główne obszary działania (np. jeżeli firma zajmuje się handlem koksem to została zakwalifikowana do sektora handlu).

Patronat merytoryczny nad opracowaniem analizy objęli specjaliści z galerii sztuki nowoczesnej DESA Modern

Komentarze

Powiązane

02.03.24, 08:00
| reklama & PR » ludzie
Dawid Szczepaniak został jurorem Clio Awards 2024
Dawid Szczepaniak, Chief Creative Officer VML Poland, zasiądzie w składzie jury Clio Awards w kategorii Social Media.
01.03.24, 20:00
| reklama & PR » informacje
Najwięcej przyjemności w jednej torebce. Big-Active promuje herbaty zielone w kampanii TV i online
W trwającej kampanii „Najwięcej przyjemności w jednej torebce”, marka Big-Active promuje swoje herbaty zielone. Dynamiczny i zaskakujący, a jednocześnie pełen harmonii spot ma być zaproszeniem do odkrywania codziennych chwil przyjemności z filiżanką zielonej herbaty Big-Active.
01.03.24, 14:09
| telewizja / VOD » informacje | reklama & PR » informacje
OSM Łowicz głównym sponsorem formatu MasterChef Nastolatki
OSM Łowicz, polska spółdzielnia mleczarska, dzięki współpracy z agencją LiquidThread, rozszerza swoje działania branded content o kolejny format – „MasterChef Nastolatki”. Marka OSM Łowicz pojawi się w programie jako sponsor główny.
01.03.24, 12:11
| reklama & PR » informacje
KERRIS obsłuży PayPo
Agencja KERRIS odpowiada za kompleksową obsługę działań w obszarze social ads performance marketing PayPo – firmy działającej w obszarze płatności odroczonych w Polsce.
01.03.24, 10:36
| reklama & PR » informacje
Heima PR pracuje dla Naukowej Fundacji Polpharmy
Na początku br. do klientów agencji Heima PR dołączyła Naukowa Fundacja Polpharmy, której misją jest wspieranie rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych poprzez finansowanie badań w tych dziedzinach.
29.02.24, 14:20
| reklama & PR » ludzie
Jakub Macyszyn przechodzi z Good One PR do KPRM
W lutym br., Jakub Macyszyn rozpoczął pracę na stanowisku eksperta w Sekretariacie Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszki Buczyńskiej.
29.02.24, 08:30
| reklama & PR » ludzie
Katarzyna Wójtowicz na stanowisku Corporate Director PR Big Picture
Big Picture, firma doradcza PR i public affairs zarządzana przez Hannę Waśko i Helenę Korniejew, wprowadza nową organizację zespołu PR korporacyjnego.
29.02.24, 07:30
| reklama & PR » informacje
Agencja Ro w Stowarzyszeniu Agencji Public Relations
Agencja Ro grona została członkiem Stowarzyszenia Agencji Public Relations. To 39. agencja w szeregach SAPR.
28.02.24, 19:51
| reklama & PR » informacje
Mural w stolicy promuje Familijne Wieczory Filmowe
Prace nad muralem promującym tegoroczne „Familijne Wieczory Filmowe – Premiery dobiegły końca. To kolejna inicjatywa marki Familijne, która po szeroko zakrojonych działaniach w kinach, rusza z czwartą odsłoną aktywacji konsumenckiej.
28.02.24, 13:30
| reklama & PR » ludzie
Barbara Kai Kaniewska i Vincent Prochoroff na pokładzie Papaya Roster
Papaya Roster wzmacnia swój zespół. Do ekipy Papaya Roster dołączyli operatorzy Barbara Kai Kaniewska i Vincent Prochoroff.
Subskrybuj RSS działu reklama & PR: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Konkursy
do 02.04.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 02.04.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 01.04.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.