Kultura niepopularna

Zaledwie 32% firm spośród 100 największych przedsiębiorstw w Polsce wspiera wydarzenia kulturalne w Polsce.
Zaledwie 32% firm spośród 100 największych przedsiębiorstw w Polsce wspiera wydarzenia kulturalne w Polsce. Najwięcej mecenasów jest wśród firm z sektora finansowego i branży paliwowej, najmniej wśród przedsiębiorstw związanych z przemysłem ciężkim i wydobywczym – wynika z analizy* przeprowadzonej przez firmę FineArt Communications. Patronem merytorycznym przedsięwzięcia jest galeria sztuki nowoczesnej DESA Modern.

Muzyka na topie
Najchętniej wspieranymi przedsięwzięciami są te związane z muzyką, zarówno poważną (stała współpraca z operą, filharmonią, wsparcie pojedynczych koncertów), jak i popularną oraz jazzową (festiwale, koncerty, płyty). O wspieraniu tych obszarów kultury informuje po 18% analizowanych firm. Nieco mniejszym, bo 16% zainteresowaniem biznesu cieszą się galerie, muzea i wystawy. Na trzecim miejscu wymieniane są wydarzenia teatralne (13%). Dużo mniejszym zainteresowaniem cieszy się sztuka fotografii (8%), a także film i książki (wydawnictwa, publikacje) – o tych dziedzinach wspomina jedynie 7% analizowanych firm. Tyle samo przyznaje się do sponsorowania renowacji i odbudowy zabytków oraz wspierania młodych talentów. Żadna z badanych firm nie podaje informacji o sponsorowaniu badań naukowych poświęconych kulturze i sztuce.

Obszary sponsoringu / Liczba firm (na 32 wspierające kulturę)
Muzyka poważna, opera, filharmonia, koncerty - 18
Muzyka popularna i jazzowa, festiwale, koncerty, płyty - 18
Galerie, muzea, wystawy malarstwa, sztuka wizualna - 16
Teatr, przedstawienia teatralne, festiwale teatralne - 13
Fotografika - 8
Film - 7
Książki, wydawnictwa, publikacje - 7
Zabytki – restauracja, odbudowa - 7
Młode talenty - 7
Badania naukowe związane z kulturą i sztuką - 0
Źródło: FineArt Communications. Analiza stron www 100 największych przedsiębiorstw w Polsce.

Prestiż, odbiorca i idea
Tylko kilka spośród analizowanych firm sponsoruje szeroką gamę projektów, większość stosuje jednak określony klucz wyboru. Duże, prestiżowe projekty, najczęściej związane z kulturą wysoką to domena instytucji finansowych (banki i firmy ubezpieczeniowe) oraz podmiotów z branży IT. Projekty związane z regionem, w którym działa lub ma siedzibę mecenas, wybierają głównie firmy produkcyjne, wydobywcze, a te skierowane do jasno określonej grupy odbiorców - operatorzy telekomunikacyjni i branża alkoholowa. Nadal jedną z głównych przesłanek pozostaje kryterium „powiązania” sponsora z ideą projektu. Najczęściej wynika ono z obszaru działalności firmy (np. Vattenfall – świetlny performance na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie), ale niektórzy mecenasi biorą również pod uwagę korzenie firmy (kraj pochodzenia) czy jej powiązania kapitałowe (np. wystawa współczesnych malarzy holenderskich - ING BSK).

Własne czy zewnętrzne?
Większość analizowanych firm wspiera zewnętrzne inicjatywy, niektóre nawet przez kilka lat z rzędu, ale blisko połowa (15) firm wspierających kulturę realizuje również własne projekty. Najczęściej związane są one z działalnością firmy (np. Muzeum Kolejnictwa – Grupa PKP, konkurs na scenariusz miniserialu filmowego, emitowanego w komórce, organizowany z łódzką Filmówkę – PTK Centertel/Orange) lub skierowane są do potencjalnych klientów (Summer of Music Festival – PTC Era, cykl filmowy Plus dla Koneserów – Polkomtel /Plus GSM).

Sponsoring – narzędzie marketingu i PR
18% firm opisuje sponsoring kultury i sztuki jako element CSR. Wśród głównych motywów mecenasi wymieniają aktywne uczestnictwo w życiu społecznym (PKN Orlen, ING BSK, Siemens, Energa Koncern Energetyczny) i obowiązek wobec społeczeństwa (Commercial Union). Pojawia się również wątek wspierania dziedzictwa narodowego w celu zachowania narodowej tożsamości (Grupa Lotos, Prokom) czy wspieranie obszarów życia społecznego, które nie mogą liczyć na wystarczające środki z budżetu państwa (KGHM Polska Miedź). Dla niektórych najważniejsze jest wspieranie lokalnych przedsięwzięć (np. Mittal Steel). Wśród analizowanych firm znalazły się również takie, które sponsoring traktują jako element kultury korporacyjnej i wizytówkę firmy (J&S, Bank Handlowy – Citibank, Zakłady Azotowe Puławy).

Z analizy wynika ponadto, że większość firm nie ma osób zajmujących się wyłącznie sponsoringiem. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa posiadające własne fundacje, ale tylko 9 spośród 100 analizowanych firm informuje na swoich stronach o ich istnieniu (Fundacja Warta, Fundacja Ryszarda Krauzego - Prokom, Fundacja Sztuki Polskiej ING, Bank Dziecięcych Uśmiechów - BZ WBK, Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Fundacja im. dr M. Kantona - Pekao SA, Fundacja Polska Miedź - KGHM, Fundacja PGiNG im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacja PZU).
W pozostałych firmach sponsoring najczęściej leży w gestii działów marketingu i PR. Często tymi kwestiami zajmują się również rzecznicy prasowi.

Co w zamian?
Jednym z celów sponsoringu jest kreowanie pożądanego wizerunku mecenasa kultury. Elementem tych działań jest z pewnością informowanie o tym, jakimi nagrodami za wsparcie przedsięwzięć kulturalnych może poszczycić się sponsor. Z analizy wynika jednak, że tylko 12 na 32 firm wspierających kulturę zamieściło informację na temat uzyskanych wyróżnień (Warta, Prokom, Siemens, Kompania Piwowarska, Bank Handlowy – Citibank, Budimex, Fiat GM-Powertrain, Vattenfall, Carrefour, BPH, PKO BP, PZU). Najczęściej wymienianą nagrodą jest nagroda Ministra Kultury – Mecenas Kultury. Niektóre firmy mogą się poszczycić wieloletnim posiadaniem tego tytułu (np.: PKO BP).

Profil mecenasa kultury
Firmy z pierwszej setki największych przedsiębiorstw w Polsce to przede wszystkim podmioty, których głównym obszarem działalności jest handel (13%)**. Na drugim miejscu znalazły się firmy z sektora energetycznego (11%), a na trzecim z branży paliwowej (9%). Po 7 firm reprezentuje branżę motoryzacyjną i bankową, po 5 sektor telekomunikacyjny, budowlany i wydobywczy. Inne branże reprezentowało mniej niż 5 podmiotów. 23% wszystkich firm stanowiły spółki giełdowe. Największe firmy w Polsce na ogół mają siedzibę w Warszawie (49%). Drugi w kolejności jest Kraków, gdzie mieści się 9 firm, a na trzecim miejscu znalazły się Katowice z 8 firmami.
Wśród grupy mecenasów kultury (32 firm) najwięcej przedsiębiorstw reprezentuje sektor finansowy (banki i ubezpieczenia – w sumie 9%) i branżę paliwową – 4%. Najmniej sponsorów jest wśród przedsiębiorstw związanych z przemysłem ciężkim i wydobywczym. Wśród 32 przedsiębiorstw wspierających kulturę znalazło się 12 półek giełdowych.
Wspieranie kultury to domena firm warszawskich, stanowią one prawie 40% sponsorów. Drugi jest Kraków, w którym siedzibę ma 4 z 32 mecenasów kultury, a trzeci Gdańsk z 2 firmami.
- Zdecydowaliśmy się przeprowadzić tę analizę, gdyż naszą ambicją jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy biznesem a sztuką, a ogólnie dostępne źródła informacji o związkach tych dwóch dziedzin w Polsce są bardzo skromne i ograniczone. Mamy nadzieję, że wnioski płynące z tej analizy będą przydatne nie tylko dla potencjalnych sponsorów, ale również dla ludzi tworzących kulturę i sztukę. Widać bowiem, że istnieje ogromny potencjał, trzeba tylko wiedzieć jak go wykorzystać – mówi Magdalena Żuk, dyrektor zarządzająca FineArt Communications.

- W ciągu ostatnich lat rynek sztuki w Polsce – zarówno ten galeryjny, jak i aukcyjny, bardzo mocno się rozwinął. Dotyczy to zarówno oferty coraz liczniejszych galerii, jak i zainteresowania sztuką, jakie wykazują firmy i prywatni kolekcjonerzy. Ponadto coraz więcej osób zaczyna postrzegać sztukę jako alternatywną, na przykład do giełdy czy funduszy inwestycyjnych, formę inwestycji. Dla firmy taką inwestycją w niematerialną, ale niezwykle ważną wartość, jaką jest wizerunek, może być bez wątpienia sponsoring kultury i sztuki. – podkreśla Michał Olszewski, dyrektor galerii DESA Modern

*Informacje o analizie:

Źródło danych:
Lista 500 największych firm Rzeczpospolitej z 26.04 2006
Analiza stron internetowych 100 pierwszych firm z ww. listy

Data realizacji analizy: 17 lipca – 31 sierpnia 2006

Założenia:
- Podstawą analizy są informacje zawarte na stronach www wybranych firm, a nie aktualna wiedza czerpana z innych źródeł czy stan faktyczny, np. odmienny od tego, co jest deklarowane na stronie.
- Pod uwagę były brane wszystkie informacje o sponsoringu kultury i sztuki dostępne w analizowanym okresie na stronach www wybranych firm, nawet, jeśli działania sponsoringowe miały miejsce 5 lat wstecz.
- **Na potrzeby analizy stworzono podział na branże/ sektory. Charakterystyka branż i przydzielenie firm do poszczególnych sektorów odzwierciedla ich główne obszary działania (np. jeżeli firma zajmuje się handlem koksem to została zakwalifikowana do sektora handlu).

Patronat merytoryczny nad opracowaniem analizy objęli specjaliści z galerii sztuki nowoczesnej DESA Modern

Komentarze

Powiązane

23.03.23, 09:47
| reklama & PR » ludzie
Tomasz Teodorczyk Dyrektorem Zarządzającym Channel Factory Polska
W marcu br. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Channel Factory Polska – Tomasz Teodorczyk zastąpił Szymona Szmigla.
23.03.23, 07:30
| reklama & PR » informacje
iCEA Group oLIVE rozpoczynają współpracę
Agencje iCEA Group i oLIVE media rozpoczynają współprace partnerską, dzięki czemu mają poszerzyć zakres oferowanych usług.
23.03.23, 06:30
| reklama & PR » informacje
Media Ready wyprodukowała spoty do kampanii Enterol Forte
Agencja Media Ready przygotowała dwa spoty dla marki Enterol Forte do kampanii TV i online w wersji całorocznej oraz letniej. Agencja odpowiada za ich koncept kreatywny oraz produkcję. Współpraca jest wynikiem wygranego przetargu rozpisanego przez firmę Biocodex Polska.
22.03.23, 20:32
| reklama & PR » informacje
Krakus na Wielkanoc. Marka promuje żurek
W najnowszej kampanii Krakus przedstawia pomysły na wielkonocny żurek.
22.03.23, 17:44
| reklama & PR » informacje
KENWOOD rozszerza współpracę z LoveBrands Group
Marka KENWOOD działająca w sektorze sprzętu drobnego AGD, związana jest z agencją strategicznej komunikacji zintegrowanej LoveBrands Group od kilku lat. W tym roku współpraca z KENWOOD rozszerzona została o kompleksowe działania z zakresu influencer marketingu oraz organizację eventu.
22.03.23, 16:30
| reklama & PR » informacje
VeloBank sponsorem tytularnym wyścigów kolarskich VeloBank VIA Dolny Śląsk
VeloBank rozpoczął współpracę ze Ślęża Sobótka Bike Academy, stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu, organizatorem największego cyklu kolarskich wyścigów szosowych dla amatorów i kolarzy masters VIA Dolny Śląsk.
22.03.23, 15:30
| reklama & PR » informacje
Plan na spokój wg firmy Provident w wiosennej odsłonie kampanii
Agencja MullenLowe Warsaw przygotowała wiosenną odsłonę kampanii firmy pożyczkowej Provident, która będzie prowadzona pod hasłem „Mam plan”. 
22.03.23, 14:29
| reklama & PR » informacje
Czekolady E.Wedel w nowych opakowaniach
E.Wedel wprowadza na rynek czekolady, które przeszły design. Nowa identyfikacja ma wydobywać charakter marki, z jakim kojarzona jest od lat przez Polaków oraz akcentować to, co konsumenci cenią zdaniem firmy w Wedlu najbardziej – pełnię czekoladowego smaku.
22.03.23, 13:49
| reklama & PR » informacje
Bardzo prosty przepis. Wielkanocna aktywacja konsumencka Dan Cake
Pod hasłem „Otwórz, połóż, odpoczywaj” marka Dan Cake zachęca odbiorców, aby zamiast spędzania Świąt na gorączkowych przygotowaniach w kuchni, skorzystali z prostego przepisu od Dan Cake, dając sobie tym samym czas na więcej chwil dla siebie.
22.03.23, 10:03
| reklama & PR » informacje
Filip Gapiński w zespole Fantasyexpo
Filip Gapiński dołączył do ekipy agencji gamingowej Fantasyexpo na stanowisko Lead Creative Strategist.
Subskrybuj RSS działu reklama & PR: rss
Oferty pracy

Dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie

Urząd Miasta Krosna | Polska

Przejdź do oferty

Specjalista ds. promocji

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu | mazowieckie

Przejdź do oferty
Konkursy
do 23.04.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 21.04.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 20.04.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.

28.03.2023 r., online.