27.10.19, 22:43

Procedura skargowa w firmie – jak uregulować ją zgodnie z RODO

Fot.: materiały prasowe

Firma może wprowadzić możliwość składania skarg i wniosków przez pracowników. Jak uregulować procedurę składania takich skarg zgodnie z RODO?

Pracodawca nie może zabronić składania skarg

Organizatorem procesu pracy jest pracodawca jako strona ponosząca ryzyko prowadzonej działalności. Nie oznacza to, iż pracownicy w zakresie organizowania pracy, szczególnie w kwestiach technicznego bezpieczeństwa pracy, nie mają nic do powiedzenia. Wszelkiego rodzaju inicjatywy czy zmiany dotyczące organizacji pracy mające przełożenie na bezpieczeństwo pracowników powinny być z nimi omówione w ramach konsultacji bhp. W większych zakładach pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników obowiązki konsultacyjne może przejąć funkcjonująca w zakładzie komisja bhp jako organ opiniodawczy i doradczy.

Niezależnie od udziału pracowników, w konsultacjach tym w komisji bhp, nie można pracownikom zabronić możliwość kierowania do pracodawcy spostrzeżeń i uwag w zakresie szeroko rozumianej organizacji pracy. Procedura w powyższym zakresie powinna być uregulowana na szczeblu zakładowym - w celu uniknięcia nieporozumień, w szczególności w kwestii braku odpowiedzi czy jakiejkolwiek innej reakcji ze strony pracodawcy.

Złożenie skargi skutkuje przetwarzaniem danych

W sytuacji gdy pracodawca zdecyduje się wprowadzić możliwość oficjalnego wnoszenia skarg i wniosków przez pracowników będzie to wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych – na potrzeby rozpatrzenia sprawy. Uwzględniając sposób wznoszenia skarg - w ramach korespondencji mailowej można przyjąć, iż wystarczającym zakresem danych osobowych będzie sam adres mailowy pracownika, przyporządkowany do niego - zakładając, że tylko on ma do niego dostęp. Można oczywiście przyjąć zasadę, że wiadomość mailowa powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem pracownika - nie wydaje się to jednak być konieczne uwzględniając fakt, iż na podstawie imiennego maila można w sposób wystarczający zidentyfikować pracownika wnoszącego skargę czy wniosek.

Nie zapominamy o obowiązku informacyjnym

Odnosząc się do kwestii obowiązku informacyjnego, można przyjąć zasadę, iż obowiązek taki może być spełniony poprzez wprowadzenie stosownych zapisów do przepisów zakładowych regulujących procedurę wnoszenia skarg i wniosków. Natomiast bezpośrednią podstawą przetwarzania danych osobowych, które pracownik umieści w swoim wniosku czy skardze jest zarówno sam fakt wniesienia maila (co może być odczytane jako zgoda pracownika na przetwarzanie danych na potrzeby rozpatrzenia sprawy) - jak również obowiązek pracodawcy w zakresie odpowiedzi na wiadomość pracownika.

Ważne

Podobnie jak cały proces wnoszenia skarg i wniosków w relacjach pracowniczych nie jest bezpośrednio uregulowany, tak samo nie ma bezpośrednich przepisów normujących czas przechowywania wiadomości pracowników na serwerze zawierających skargi czy wnioski. Dobrym rozwiązaniem będzie przyjęcie zasady, zgodnie z którą wiadomości będą usuwane po rozpatrzeniu przez pracodawcę sprawy będącej przedmiotem skargi lub wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r..poz. 1040) – art. 104.

 

Sebastian Kryczka
prawnik, ekspert portalu PoradyODO.pl

Komentarze

Subskrybuj RSS: rss
Oferty pracy

Animator Kultury w obszarze czytelnictwa

Biblioteka publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy | Warszawa

Przejdź do oferty

Kierownik Działu Komunikacji

Muzeum Sztuki w Łodzi | Łódź

Przejdź do oferty

Specjalista/specjalistka ds. marketingu

Muzeum Getta Warszawskiego | Warszawa

Przejdź do oferty
Konkursy
do 20.10.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 18.10.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 14.10.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.