Kierownik Działu Komunikacji

Firma: Muzeum Sztuki w Łodzi

Branża: reklama & PR

Miasto: Łódź

Oferta

OPIS STANOWISKA

I. Zadania merytoryczne:
1. Opracowywanie i realizowanie strategii komunikacji organizacji;
2. Dbałość i spójność działań PR Muzeum z komunikacją z otoczeniem;
3. Tworzenie i realizacja harmonogramów działań PR;
4. Przygotowanie i dystrybucja komunikatów prasowych i informacji prasowych,
5. Bieżący monitoring mediów, w tym przeglądanie, analizowanie i archiwizowanie materiałów prasowych;
6. Organizacja konferencji prasowych i wywiadów;
7. Przygotowywanie projektów informacji dla mediów w ramach planowanych działań (konferencje prasowe, briefingi, kampanie informacyjne);
8. Współpraca i budowanie relacji z dziennikarzami, w tym opieka dotycząca obecności dziennikarzy podczas wydarzeń organizowanych przez Muzeum;
9. Opracowywanie i redagowanie biuletynów i newsletterów;
10. Prowadzenie BIP, stron www i profili w mediach społecznościowych;
11. Opracowywanie raportów i sprawozdawczości z działań PR;
12. Współpraca z kontrahentami zewnętrznymi;
13. Prowadzenie działalność PR w ramach realizowanych projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych np. środków UE;
14. koordynacja działań komunikacyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej;
15. Aktywny udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność promocyjną instytucji;
16. Prowadzenie ewaluacji realizowanej działalności promocyjnej oraz potrzeb odbiorców;

II. Zadania kierownicze:
1. Tworzenie i realizacja planów i sprawozdań budżetowych w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej;
2. Przygotowywanie pism, dokumentów, treści publikacji, materiałów informacyjnych, ofert związanych z działalnością działu itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi i wewnętrznymi
3. Zbieranie i opracowywanie danych dla celów sprawozdawczych, przygotowywanie sprawozdań i raportów
4. Zarządzanie zespołem i koordynacja pracy podległych pracowników (zespół do 10 osób)
5. Delegowanie, ewaluacja, egzekwowanie i nadzór nad realizacją zadań działu
6. Rozwijanie umiejętności pracowników działu;

WYMAGANIA

1. Wykształcenie wyższe;
2. Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na zbliżonym stanowisku w instytucji publicznej;
3. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
4. Wiedza i doświadczenie w współpracy z mediami;
5. Otwartość na otoczenie, łatwość porozumiewania się z mediami w mowie i w piśmie.
6. Wiedza i doświadczenie w koordynacji projektów oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi.
7. Umiejętność planowania, delegowania zadań i wyznaczania priorytetów sobie oraz zespołowi;
8. Wysoka kultura osobista;
9. Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
10. Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
11. Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

OFERUJEMY

1. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa na czas określony w perspektywie umowa na czas nieokreślony;
2. Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);
3. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4800-5000 PLN (kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata/kandydatki; wynagrodzenie miesięczne brutto będzie ponadto zawierać dodatki płacowe przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji;

DODATKOWE INFORMACJE

http://bip.msl.org.pl/43.html

WARUNKI APLIKOWANIA

1. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
b) życiorys / portfolio (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
2. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl
3. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie informowania o wynikach naboru.
7. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
8. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
9. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.
10. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.
11. Informacja dotycząca danych osobowych na stronie:http://bip.msl.org.pl

oferta ważna do: 30.09.23

Subskrybuj RSS działu reklama & PR: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Konkursy
do 06.01.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 05.01.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 03.01.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.