17.02.22, 11:06

TVN7 wciąż czeka na koncesję. Szef KRRiT odpowiada na pisma organizacji gospodarczych

Logo TVN7, fot.: materiały prasowe

Wciąż niepewna jest rekoncesja dla kanału TVN7. Jak przekazał Witold Kołodziejski, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członkowie KRRiT są zgodni co do tego, że struktura właścicielska Spółki TVN z pozaeuropejskim kapitałem większościowym pozostaje nadal poważnym i nierozwiązanym problemem.

Witold Kołodziejski w odpowiedzi na pisma organizacji gospodarczych, w tym do Prezesa Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, wskazał na kilka zagadnień, których głębsza analiza jest niezbędna dla zrozumienia przyczyn sytuacji związanej z poruszanym problemem.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji koncesja może być udzielona spółce zależnej od spółki mającej siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Przepis ten został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej po to, by nie dochodziło do dyskryminacji podmiotów pochodzących z Unii Europejskiej w stosunku do podmiotów polskich. Niewątpliwie celem tej regulacji nie było stworzenie możliwości obchodzenia normy wskazanej w ust. 1 i 2 art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym podmioty zagraniczne nie mogą posiadać (nawet pośrednio) więcej niż 49 procent udziałów w spółce posiadającej koncesję w Polsce. Warto wskazać, że takie ograniczenie obowiązywało w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, choć należy zauważyć, że próg udziałowców zagranicznych został zwiększony z 33 proc. do 49 proc. proc w tym samym czasie, w którym Polska wchodziła do Unii Europejskiej” – przekonuje Kołodziejski w odpowiedzi do organizacji gospodarczych.

Przewodniczący KRRiT przypomina, że wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zwiększono limit udziałowców spoza Unii Europejskiej do 49 proc. i do 100 proc. w przypadku udziałowców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zdaniem KRRiT, iwestor w spółcę TVN kontrolujący w 100 proc. tę spółkę, nie jest podmiotem z EOG, gdyż Stany Zjednoczone są krajem spoza EOG.

„Nie da się ukryć, że nabycie akcji w TVN S.A. powyżej limitu 49 proc., przez podmiot spoza EOG, nie byłoby możliwe w świetle polskiego porządku prawnego. Każdy inwestor spoza EOG inwestując w koncesjonariusza w Polsce powinien być tego świadom. Każdy taki podmiot powinien być również świadom, że dokonywanie inwestycji przy pomocy podmiotu pośredniego, jakim niewątpliwie jest (…) podmiot holenderski, jest obarczone regulacyjnym ryzykiem, które wcześniej lub później może się zmaterializować w postaci realnego problemu. Ryzyko takie jest szczególnie duże, gdy podmiot pośredni jest podmiotem dość wirtualnym (np. bez pracowników, czy podmiotem typu „spółka wydmuszka”). Nie da się ukryć, że amerykańscy inwestorzy w TVN S.A. byli świadomi tego ryzyka, co łatwo można zauważyć, przy pomocy nawet pobieżnej lektury umowy będącej podstawą przejęcia kontroli nad TVN S.A., jak również przebiegu spotkań inwestorów z KRRiT. Podkreślenia wymaga fakt, że inwestycja amerykańska w TVN S.A. nastąpiła bez pozwolenia KRRiT, która wszelkie decyzje podejmuje w drodze uchwał podejmowanych stosowną większością, a taka uchwała w przedmiocie amerykańskiej inwestycji w TVN S.A. nigdy nie miała miejsca” – przypomina Kołodziejski.

Jak podkreśla Kołodziejski, niewątpliwe sytuację w sprawie komplikuje fakt, że KRRiT przez pewien czas dokonywała błędnej wykładni przepisów, niejako „nie zauważając” wyżej opisanego problemu.

Nie zmienia to jednak faktu, że przedmiotowy problem został dostrzeżony w roku ubiegłym i KRRiT, w ramach swoich kompetencji, postanowiła go rozwiązać. Dlatego też, w dniu 22 września 2021 r., została podjęta uchwała w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uchwała ta następnie była i jest realizowana przez Przewodniczącego KRRiT (m.in. skierowano do właściwych organów wnioski o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania zgodności z Konstytucją RP przedmiotowej regulacji, jak również prowadzono analizę rynku w zakresie identyfikacji skali przedmiotowego problemu)” – pisze Witold Kołodziejski

Szef KRRiT przypomina, że ponowna koncesja dla TVN 24 została udzielona po podjęciu ww. uchwały, gdyż KRRiT uznała, że mając na względzie dotychczasową nieprawidłową praktykę stosowania przepisów, nie może odmówić udzielenia tejże ponownej koncesji, gdyż brak jej udzielenia wymagałby wcześniejszego wezwania TVN S.A. do dostosowania swojej struktury kapitałowej do polskich przepisów i wyznaczenia stosownego terminu na takie dostosowanie. „Dopiero brak takiego dostosowania, mimo upływu wyznaczonego i odpowiednio długiego terminu, stanowiłby spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji. Uznano bowiem, że w świetle dotychczasowej praktyki stosowania przepisów, dopiero w takim przypadku można by mówić o rażącym naruszeniu przepisów, co mogłoby stanowić podstawę odmowy udzielenia ponownej koncesji” – czytamy w stanowisku Witolda Kołodziejskiego.

KRRiT zauważa też, że w ocenie Prezydenta RP okres dostosowawczy powinien być dłuższy niż sześć miesięcy. Zauważono przy tym, że nie byłoby uprawnionym kierowanie przedmiotowego wezwania do spółki TVN bez jednoczesnego skierowania takiego wezwania do wszystkich koncesjonariuszy znajdujących się w podobnej sytuacji, byłby to bowiem przejaw dyskryminacji TVN, co jest niedopuszczalne. Dlatego też podjęto działania mające na celu uprzednią kompleksową analizę rynku w Polsce wraz z oceną struktury kapitałowej koncesjonariuszy, by do takiej dyskryminacji nie dopuścić i skierować wezwania do wszystkich właściwych podmiotów jednocześnie.

Wciąż bez decyzji dotyczącej TVN7

Szef KRRiT podkreśla, że wszelkie decyzje KRRiT podejmowane są w drodze uchwały i wymagają zgody co najmniej czterech z pięciu członków. Jak dotąd takiej większości nie udało się uzyskać w przedmiocie udzielenia bądź odmowy udzielenia koncesji dla TVN7. W ocenie Przewodniczącego KRRiT najlepszym rozwiązaniem zaistniałego problemu byłoby podjęcie stosownej interwencji przez ustawodawcę, który powinien usunąć nieścisłości z polskiego porządku prawnego i uregulować sytuację w taki sposób, by nie było prób obchodzenia przepisów polskiego prawa przez inwestorów zagranicznych, niezależnie od tego z jakiego kraju oni pochodzą.

KRRiT informuje również, że przyznanie koncesji dla TVN24 we wrześniu 2021 r. nie oznaczało akceptacji przez KRRiT stanu prawnego związanego ze strukturą kapitałową nadawcy.

W procesie koncesyjnym dla TVN7 Członkowie KRRiT głosujący za przyznaniem koncesji, biorąc pod uwagę przede wszystkim interes widzów uważają, że w sprawie struktury kapitałowej Spółki TVN powinno być toczone oddzielne, równoległe postepowanie, niezależnie od postepowania koncesyjnego. Z kolei zdaniem członków Rady głosujących przeciwko przyznaniu koncesji, brak poprawności struktury właścicielskiej nadawcy z polskim i europejskim prawem, jest poważnym naruszeniem ustawy, uniemożliwiającym przyznanie koncesji” – czytamy w odpowiedzi KRRiT

KRRiT przytacza też, że w opinii prof. Janusza Kaweckiego w tej sytuacji, przyznanie koncesji dla TVN7 wiązałoby się ze złamaniem obowiązującego prawa, co też wyraził w swoim odrębnym oświadczeniu.

Komentarze

Powiązane

01.06.23, 10:48
| telewizja / VOD » informacje | internet » informacje
Dorota Bawołek poprowadzi program Onet Europa
W czwartek, 1 czerwca br. o godz. 15:00, na stronie głównej Onet.pl ukaże się premierowy odcinek programu „Onet Europa”, którego autorką jest dziennikarka Dorota Bawołek.
30.05.23, 16:00
| telewizja / VOD » informacje
TVP przygotowała ofertę dla organizatorów pokazów publicznych Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023
Biuro Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej wychodzi z kolejną ofertą dla organizatorów pokazów publicznych. Tym razem nadawca publiczny umożliwia uzyskanie zgody sygnałowej dla organizatorów pokazów Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.
30.05.23, 07:30
| telewizja / VOD » informacje
Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami po raz pierwszy w Telewizji WP
Tegoroczna gala „Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami w Lidzbarku Warmińskim” będzie po raz pierwszy transmitowana na żywo na antenie Telewizji WP.
29.05.23, 10:48
| telewizja / VOD » informacje
26. edycja Telekamer magazynu Tele Tydzień. Wśród laureatów Wojcecj Bojanowski i Nasz Nowy Dom
Magazyn Tele Tydzień po raz 26. ogłosił wyniki plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia, podczas Gali, która odbyła się 25 maja 2023 r. w Teatrze Capitol. Wydarzenie transmitowała na żywo TV Puls.
29.05.23, 09:46
| telewizja / VOD » informacje
Siatkarska Liga Mistrzów i Europejskie Puchary do 2029 r. w Polsacie Sport
Telewizja Polsat przedłużyła prawa do transmitowania Europejskich Pucharów do sezonu 2028/2029. Umowa obejmuje Ligę Mistrzów CEV, Puchar CEV oraz Challenge Cup.
28.05.23, 22:28
| telewizja / VOD » informacje
TVN24 reaguje na słowa Jarosława Kaczyńskiego i zapowiada kroki prawne
Podczas konferencji prasowej w Kopczanach, reporter TVN24 zadał pytanie Jarosławowi Kaczyńskiemu o zaufanie do ministra Mariusza Błaszczaka. Kaczyński w odpowiedzi nazwał dziennikarza stacji "przedstawicielem Kremla".
27.05.23, 18:11
| telewizja / VOD » seriale
Premiera serialu SkyShowtime Original Warszawianka już 19 czerwca
SkyShowtime ogłosiło datę premiery pierwszego polskiego serialu oryginalnego "Warszawianka". Produkcja zadebiutuje w serwisie 19 czerwca br.
26.05.23, 18:10
| telewizja / VOD » informacje
Polsat pokaże koncert „Pokolenia wolności” z udziałem największych gwiazd polskiej estrady
W piątek, 2 czerwca br. o 20.00 w Polsacie z okazji rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku w ramach koncertu "Pokolenia wolności" zaśpiewają, m.in.: Doda, Kayah, Michał Szpak, Raz Dwa Trzy, Dr Misio, Martyna Jakubowicz, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Jary Oddział Zamknięty, Big Cyc, VooVoo.
25.05.23, 17:34
| telewizja / VOD » informacje
Viaplay Group rozszerza współpracę dystrybucyjną z Play. Serwis ma 1,2 subskrybentów w Polsce
Viaplay Group rozszerzyło długoterminową współpracę dystrybucyjną z Play, operatorem telekomunikacyjnym w Polsce. W ramach umowy, dostęp do serwisu streamingowego Viaplay będzie częścią pakietów usług TV znajdujących się w ofercie Play.
25.05.23, 09:30
| telewizja / VOD » ludzie
Agam Giza gospodarzem głównego wydania Panoramy
Adam Giza od czerwca br. poprowadzi główne wydanie „Panoramy” (TVP2). Będzie również przygotowywał dla „Wiadomości” (TVP1) materiały o tematyce zdrowotnej.
Subskrybuj RSS działu telewizja / VOD: rss
Oferty pracy

kierowniczka/kierownik działu PR

Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka | Warszawa

Przejdź do oferty

Stanowisko ds. filmu

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu | Poznań

Przejdź do oferty

Specjalista ds. promocji

Strefa Kultury Wrocław | Wrocław

Przejdź do oferty
Konkursy
do 02.07.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 01.07.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.