10.12.11, 17:16

TVP w 30. rocznicę stanu wojennego

Szereg filmów, programów dokumentalnych i koncertów rocznicowych.

Z okazji 30. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, Telewizja Polska przygotowała szereg propozycji programowych na niemal wszystkich swoich kanałach.

Najszerzej stan wojenny relacjonowany będzie na antenie TVP1. Już w poniedziałek 12 grudnia o godz. 20.25 odbędzie się piątą już edycja Wielkiego Testu z Historii. Tym razem jego tematem będzie polska droga do wolności 1980-1989. Po Wielkim Teście z Historii o godz. 22.10 Jedynka pokaże koncert „Szukamy stajenki – kolędy i pastorałki Jacka Kaczmarskiego”. Jest to retransmisja koncertu z okazji trzydziestej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowanego przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Wystąpią w nim znani artyści sceny polskiej, m.in. Michał Urbaniak, Jacek Wójcicki, Mariusz Lubomski, Leszek Żurek, Janusz Radek, Kasia Kowalska, Mika Urbaniak, Halina Młynkowa, Kwartet Pro Forma. Kierownikiem muzycznym i autorem aranżacji jest Dariusz Łapiński, syn Zbigniewa Łapińskiego, kompozytora, który przez wiele lat współpracował z Jackiem Kaczmarskim. W koncercie, oprócz kolęd, użyte zostaną świadectwa Polaków, którzy przeżyli stan wojenny. Całość koncertu zostanie zilustrowana materiałami archiwalnymi z tamtego okresu. O godz 23.00 TVP1 pokaże film „Śmierć jak kromka chleba” – filmowy zapis pacyfikacji kopalni Wujek - najtragiczniejszego epizodu stanu wojennego. We wtorek 13 grudnia o godz. 15.20 TVP1 pokaże „Pamiętny pierwszy zjazd. Wolne media na start” - odcinek cyklu filmów poświęconych I Zjazdowi Delegatów NSZZ Solidarność w roku 1981 w hali Oliwia w Gdańsku. Film przybliża atmosferę, która towarzyszyła powstaniu niezależnych od państwowego reżimu środków przekazu: Telewizji „Solidarność” - poprzedniczki Video Studio Gdańsk, gazety zjazdowej „Głos Wolny”, „Biuletynu Zjazdowego” oraz angielskojęzycznego „Congress Post"” jak również Radiowej Agencji „Solidarności”. To te media relacjonowały – po raz pierwszy w powojennej historii Polski – przebieg przełomowych dla związku i kraju wydarzeń, mających miejsce na zjeździe: pierwsze demokratyczne wybory w powojennej Polsce, narodziny samorządności i debatę o przyszłym kształcie ustrojowym wolnego państwa. W filmie udział biorą bohaterowie – uczestnicy Zjazdu i obserwatorzy wydarzeń sprzed 30 lat oraz historycy. Obszerna dokumentacja filmowa pochodzi z archiwum Video Studio Gdańsk, jak również ze zbiorów osobistych i Instytutu Pamięci Narodowej. O godz. 20.25 widzowie obejrzą „Ostatni prom” w reżyserii Waldemara Krzystka. Film jest próbą pokazania stanu umysłu Polaków w grudniu 1981 roku. 12 grudnia 1981 roku ze Świnoujścia wypływa prom do Hamburga. Na jego pokładzie znajduje się grupa Polaków, którzy płyną do lepszego świata. Nauczyciel Marek Ziarno wyrusza za granicę z poufną misją władz Solidarności. Wiezie adresy tajnych drukarni i punktów kontaktowych. W czasie rejsu pasażerowie ujawniają motywy decyzji o opuszczeniu kraju. Wszyscy mają nadzieję, że rozpoczną na Zachodzie nowe, lepsze życie. Wybucha stan wojenny. Załoga statku stara się utrzymać ten fakt w tajemnicy przed pasażerami i wydaje rozkaz powrotu do macierzystego portu. Wśród pasażerów rozchodzą się plotki, że w kraju wydarzyło się coś złego. Do płynącego promu podpływają dwa zachodnioniemieckie kutry. Ich załogi informują pasażerów promu o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Obiecują zabrać na pokład wszystkich pasażerów, którzy zdecydują się poprosić o azyl polityczny. O godz. 22.00 będzie można zobaczyć film Aliny Mrowińskiej „Obława” – dokument o stanie wojennym widzianym z perspektywy internowanych oraz ich najbliższych. Bohaterami filmu będą działacze ówczesnej opozycji, którzy zostali osadzeni w ośrodku wojskowym w Jaworzu, położonym na terenie poligonu drawskiego. Znaleźli się tam, m.in.: prezydent Bronisław Komorowski, premier Tadeusz Mazowiecki, prof. Władysław Bartoszewski, Stefan Niesiołowski, Grzegorz Boguta, Waldemar Kuczyński, Maciej Rayzacher. Po prawie trzydziestu latach znowu przyjadą do Jaworza i przypomną wydarzenia z tamtych miesięcy internowania. Swoją historię opowiedzą także ich żony, które zostały po drugiej stronie muru i musiały zmagać się z codziennością stanu wojennego. Z kolei w sobotę 17 grudnia o godz. 22.35 TVP1 pokaże nagrany dzień wcześniej „Koncert z okazji 30. rocznicy tragedii w Kopalni Wujek”, który stanowić będzie centralną część obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i wydarzeń grudnia 1981 roku. Umiejscowienie widowiska w historycznej scenerii pod kopalnią Wujek ma znaczenie symboliczne. Przesłaniem widowiska z udziałem m.in. Kingi Preis, Ryszarda Rynkowskiego, Olgierda Łukaszewicza, Muńka Staszczyka, Pawła Kukiza, Janusza Iwańskiego zespołów Luxtorpeda i De Press jest przypomnienie wydarzeń z lat 1980 – 1983, i ich bohaterów na tle historycznym. Widowisko jest podzielone na 10 części (m.in. Narodziny Solidarności - nastrój końca lat 70. w Polsce; Pomniki historii – wydarzenia z lat 1956 i 1970; 90 spokojnych dni – w nawiązaniu do przemówienia gen. Jaruzelskiego z 11 lutego 1981 r; Otwarcie Puszki Pandory „Drzwi Ludwiczaka” – aresztowanie Jana Ludwiczaka w kopalni Wujek; 13.12.1981 – wprowadzenie stanu wojennego; Absolucja generalna – moment wyciszenia i pogodzenia z sytuacją; Atak – pacyfikacja Solidarności; Śmierć górników – wydarzenia w kopalni Wujek; Wojna z narodem – pacyfikacja Huty Katowice, kopalni w Jastrzębiu, strajki w kopalniach Piast i Ziemowit). Części te odwołują się do najnowszej historii Polski, a grudniowa tragedia 1981 roku będzie kulminacją pokazywanych wydarzeń. Każdej z części towarzyszyć będą wizualizacje wykorzystujące oryginalne materiały dokumentujące zdarzenia i uczestniczące w nich osoby. Wykorzystane zostaną archiwalne unikatowe fotografie, materiały filmowe, a także specjalnie wyprodukowane sekwencje filmowe i animowane.

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego TVP2 zaprezentuje o godz. 21.40 widowisko „Kolęda-Nocka”, z czołówką najlepszych współczesnych polskich twórców. W tym roku mija także 30 lat od premiery tego wyjątkowego widowiska w Teatrze Wielkim w Warszawie. Stan wojenny zmienił w historii „Kolędy-Nocki” bardzo wiele. Spektakl przestał być wystawiany w Polsce, a w styczniu 1982 roku, w wyniku wyjątkowego zbiegu okoliczności, wybitni polscy artyści scen polskich wyjechali ze specjalną studyjną wersją widowiska do Stanów Zjednoczonych. Nowa odsłona musicalu przedstawiona będzie z szacunkiem do oryginału, wprowadzając ów spektakl jednocześnie w XXI wiek oraz w świat dostępnych możliwości technicznych – multimediów, czy grafiki komputerowej. Wprowadzone zostaną również nowe postacie, nowa struktura i narracja widowiska. Spektakl będzie nie tylko hołdem dla pokolenia Solidarności i ukłonem w stronę historii, ale i sztuką niosącą za sobą uniwersalne i współczesne przesłanie. Występują: Świadek – Henryk Talar, Pierwszy –  Borys Szyc, Kobieta z miasta –  Krystyna Prońko, Kolędnicy: Turoń (Drugi) –  Wojciech Dmochowski, Diabeł (Trzeci) – Wojciech Wysocki, Herod (Czwarty) – Jerzy Łapiński, Śmierć (Piąty) –  Krystyna Tkacz, Pasterz (Szósty) –  Adam Krylik, Zakochana– Aneta Todorczuk-Perchuć, Zakochany – Piotr Bajtlik,  Kobieta brzemienna 1– Kasia Wilk, Kobieta brzemienna 2 – Ewelina Flinta, Kobieta brzemienna 3 – Monika Dryl, Raper – L.U.C., Poeta – Ernest Bryll oraz Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, Chór Piotra Nazaruka oraz Polska Orkiestra Radiowa oraz Orkiestra Adama Sztaby.

W TVP Info 11 grudnia o godz. 15.00 w TVP Info będzie można zobaczyć reportaż o internowanych w Białołęce. Tematem reportażu będą wzajemne relacje pomiędzy strażnikami więziennymi z Białołęki a internowanymi w grudniu 1981 – działaczami opozycji i Solidarności. 13 grudnia na antenie TVP Info to przede wszystkim wydanie specjalne Poranka TVP Info (godz. 6.00-11.00) z Kopalni Wujek. W ciągu dnia, Serwisy Info Dzień, Rozmowa dnia (godz. 16.00) oraz Forum, również nawiązywać będą do obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. O godz. 00.10 TVP Info pokaże „Od grudnia do grudnia” – reportaż, na podstawie wypowiedzi świadków, ma odpowiedzieć na pytania: Czy stan wojenny był „mniejszym złem”? Czy wypowiedzenie stanu wojennego nie było raczej wynikiem walki o władzę nie między PZPR i Solidarnością, a bardziej wewnątrzpartyjnej, między realistami a „betonem”? Czy świat wyraził ciche przyzwolenie Wojciechowi Jaruzelskiemu na wprowadzenie stanu wojennego, aby nie dopuścić do wojny domowej lub interwencji radzieckiej i aby utwierdzić podział jałtański? W reportażu wypowiadają się: Wojciech Jaruzelski, Zbigniew Brzeziński, Ryszard Kukliński, Jan Nowak Jeziorański, Mieczysław Rakowski.

Dzień 13 grudnia ciekawie zapowiada się w TVP Historia. O godz. 10.35 kanał zaprezentuje film „Sieroty spod znaku wrony”, poświęcony dzieciom, których rodzice 13 grudnia 1981 roku zostali aresztowani, uwięzieni, skazani czy tez internowani w wyniku decyzji władz wprowadzających w Polsce stan wojenny. Inspiracją do realizacji tego przedsięwzięcia dokumentalnego jest piosenka napisana przez Jacka Kaczmarskiego „Kołysanka” o dzieciach, które na początku stanu wojennego trafiły z przyczyn politycznych do domów dziecka. O godz. 13.30 zobaczymy „Przerwany film” - wywiady z kilkoma działaczami Solidarności i ruchu demokratycznego nakręcone w pierwszą rocznicę ogłoszenia stanu wojennego (grudzień 1982). Założeniem realizacji było rozpoznanie i przypomnienie stanu emocjonalnego i samopoczucia społeczeństwa polskiego od sierpnia 1980 do grudnia 1981. Treść wywiadów – mowa w nich o entuzjazmie, aktywności, samodzielności uczestników ruchu Solidarności, a więc większości społeczeństwa – łączy się ze zdjęciami pochodzącymi z filmów dokumentalnych m.in.: „Robotnicy '80”, „Chłopi '81”, „Narodziny Solidarności”, które obrazują nastroje tego okresu. Są to sytuacje ze Stoczni Gdańskiej, Huty Warszawa, manifestacji Solidarności Rolników Indywidualnych, z posiedzenia redakcji Gazety Krakowskiej, ze zgromadzenia Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie. W styczniu 1983 roku pracę nad filmem wstrzymano. Wznowienie produkcji filmu po 10 latach stworzyło okazję do odwiedzenia ówczesnych rozmówców i zbadania świadomości społecznej środowisk „solidarnościowych” dzisiaj. O godz. 17.00 kolejna pozycja dokumentalna - film „Spacer z dziennikiem”, o historii niezwykłych, spontanicznych akcji biernego oporu, mieszkańców niektórych miast Polski w stanie wojennym. Po wcześniejszych, brutalnych pacyfikacjach pierwszych protestów i strajków po prowadzeniu stanu wojennego, opór społeczny zmienił formę z masowej na kameralną, ale o niezwykłej wymowie. Mieszkańcy Świdnika i Lublina od 4 lutego 1982 roku, a potem innych miast Polski w okresie od wiosny do lata rozpoczynają manifestacje spacerowe w czasie trwania „Dziennika Telewizyjnego” od godz. 19.30, tzw. Spacery. Była to forma protestu wobec kłamstw partyjnej propagandy reżimu Jaruzelskiego. Film chce pokazać bohaterów tej prywatnej, ulicznej wojny z jej poważnymi, a również często humorystycznymi skutkami. Półgodzinne spacery były okazją do zamanifestowania niezależności wobec władzy i solidarności ze społeczeństwem. O godz. 20.00 TVP Historia pokaże film Kazimierza Kutza „Śmierć jak kromka chleba”, zaś o godz. 22.20 wyemitowany zostanie film dokumentalny „Tak było”, w którym po raz pierwszy w historii telewizji pokazane zostaną unikatowe, niepublikowane do tej pory materiały z I Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarność.

Rocznicowa pozycja pojawi się także w ramówce TVP Kultura. O godz. 18.50 zaprezentowany zostanie koncert „Jacek Kaczmarski na jazzowo”. W programie koncertu znajdą się przede wszystkim utwory, które stały się hymnem pokoleniowym poprzedniej epoki, takie jak: „Obława”, „Mury”, „Nasza Klasa”, „Źródło”, „Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego”, „Szturm”. Wykonawcami będą: Anna Serafińska, Maria Sadowska i Janusz Szrom oraz laureaci konkursów jazzowych. Akompaniować będzie zespół jednego z najzdolniejszych polskich pianistów jazzowych młodego pokolenia – Pawła Tomaszewskiego, absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach, laureata konkursów jazzowych.

Komentarze

Powiązane

25.09.23, 17:00
| telewizja / VOD » informacje | reklama & PR » informacje
Razem najlepiej. Castorama uruchamia autorski podcast
“Razem najlepiej” to nowy projekt Castoramy, który ma promować kluczowe dla marki wartości. Będą to rozmowy o sile relacji z drugim człowiekiem, naszych wyborach i codziennym życiu. W roli prowadzącej wystąpi Katarzyna Jaroszyńska.
25.09.23, 15:00
| telewizja / VOD » seriale
Kreskówki w ofercie telewizji Metro
od 2 października br., naziemna telewizja Metro wprowadza nowe pasmo rozrywki dla najmłodszych widzów. W ofercie kanału znajdą się najpopularniejsze kreskówki, m.in. „New Looney Tunes”, „Batwheels” oraz „Tom i Jerry Show”. Animacje emitowane będą od poniedziałku do piątku, o godz. 06:00.
25.09.23, 07:00
| telewizja / VOD » informacje
MIXTAPE TV zmienia ramówkę i wprowadza nowe formaty
Od połowy września br. MIXTAPE TV wprowadza nowości programowe. Dodatkowo, 17 września br. uruchomiono nową stronę internetową. Stacja od niedawna stcja korzysta także z uproszczonej wersji logotypu.
21.09.23, 15:15
| telewizja / VOD » informacje
TVP Nauka zaprasza do Fromborka z okazji 550. roczniy urodzin Mikołaja Kopernika
W sobotę, 23 września i w niedzielę, 24 września br. TVP Nauka zaprasza do Fromborka, gdzie podsumuje rok Mikołaja Kopernika obchodzony w związku z 550. rocznicą jego urodzin. 
21.09.23, 14:02
| telewizja / VOD » informacje
Porażka nowości Polsatu. The Real Housewives. Żony Warszawy oraz Temptation Island Polska z późniejszą porą emisji
Od środy, 27 września br. w Polsacie pojawi się nowe pasmo filmowe. Tym samym dwa programy z jesiennej ramówki Polsatu - „The Real Housewives. Żony Warszawy” i „Temptation Island Polska” od przyszłego tygodnia będą miały nowe godziny emisji.
21.09.23, 08:30
| telewizja / VOD » seriale
Powrót serialu Szadź. Premiera wiosną 2024 r.
Premiera finałowego sezonu „Szadzi” planowana jest na wiosnę przyszłego roku. W rolach głównych widzowie ponownie zobaczą Macieja Stuhra, Aleksandrę Popławską, Jowitę Budnik, Annę Cieślak, Karolinę Gorczycę, Bartosza Gelnera oraz Piotra Trojana.
21.09.23, 06:30
| telewizja / VOD » informacje | kultura » książki
Netfliksowy Pan Samochodzik nie pomógł książkom Nienackiego
Wbrew pozorom, film z Panem Samochodzikiem, który zadebiutował niedawno na platformie Netflix nie spowodował „Samodzikomanii”. Książki Zbigniewa Nienackiego pozostają wciąż klasykami i są chętnie kupowane.
20.09.23, 20:26
| telewizja / VOD » informacje
Rytmy Dwójki. Autorski format TVP2 z udziałem Edyty Górniak i Rafała Brzozowskiego
W jesienniej ramówce TVP2 zadebiutował nowy muzyczny show „Rytmy Dwójki”, który będzie emitowany przez osiem tygodni,. W zaś programie pojawią się polskie przeboje w wykonaniu duetów, a publiczność wybierze swój ulubiony utwór.
20.09.23, 17:30
| telewizja / VOD » informacje
Love me or Leave me. Kochaj albo rzuć. Premiera formatu w TVP HD
W czwartek, 28 września br. o godz. 21:25 w TVP HD odbędzie się premiera reality show „Love me or leave me. Kochaj albo rzuć”. W programie osiem zakochanych par, które wkrótce staną na ślubnym kobiercu, sprawdzi, czy ich związki są dobrze
dobrane.
20.09.23, 13:29
| telewizja / VOD » informacje
Bogdan Łazuka i Michał Milowicz gospodarzami programu Och! Kabaret w Kino Polska
W październiku br. Kino Polska zaprezentuje kolejną odsłonę swojego rozrywkowego show pod nowym tytułem „Och! Kabaret”. Program poprowadzi duet – Bogdan Łazuka i Michał Milowicz. 
Subskrybuj RSS działu telewizja / VOD: rss
Oferty pracy

Kierownik Działu Komunikacji

Muzeum Sztuki w Łodzi | Łódź

Przejdź do oferty

Specjalista/specjalistka ds. marketingu

Muzeum Getta Warszawskiego | Warszawa

Przejdź do oferty
Konkursy
do 28.10.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 27.10.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 26.10.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.