18.01.12, 12:48

Regulamin konkursów przeprowadzanych w portalu medialnym

Szczegółowy regulamin konkursów przeprowadzanych w portalu medialnym.

1. Organizatorem konkursów organizowanych na stronie www.mediafm.net jest portal medialny mediafm.net z siedzibą redakcji w Krakowie przy ul. Krakusa 15/2a, o ile w oddzielnym regulaminie nie wskazano innej instytucji. Portal medialny działa w ramach grupy nadaje.com z siedzibą we Wrocławiu.
2. Czas trwania danego konkursu oraz nagrody jakie można zdobyć, przedstawiane są każdorazowo w opisie konkursu. Nagrodami w poszczególnych konkursach są m.in. książki Naszej Księgarni, Wydawnictwa Znak.
3. Udział w konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat lub 16. lat, ale tylko za każdorazową zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Udział w konkursie jest bezpłatnie.
5. Aby wziąć udział w danym konkursie należy w ustalonym terminie odpowiedzieć na zadanie konkursowe oraz wypełnić poprawnie formularz konkursowy.
6. Podany adres zamieszkania jest gromadzony tylko do potrzeb wysłania nagród. Po zakończeniu każdego z konkursów dane dot. adresów zamieszkania, imion i nazwisk zostają każdorazowo zniszczone.
7. Nagrody dla zwycięzców zostaną wysłane pocztą, nie później niż do czterech tygodni od daty  ogłoszenia zwycięzców. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub InPost zwykłą przesyłką. Zwycięzca ma prawo zgłosić do siedmiu dni od ogłoszenia listy zwycięzców, deklarację  przesłanie paczki kurierem lub innym uzgodnionym sposobem, ale tylko i wyłącznie na własny koszt.
8. W konkursach organizowanych przez portal medialny nie mogą brac udziału pracownicy i współpracownicy portalu aktualnie zatrudnieni na etat bądź inna umowę (w tym również umowę o staż).
9. Portal medialny nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania z nagrody z powodu siły wyższej (w tym błędne wypełnienie danych dayuczących adresu zamieszkania).
10. Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród ponosi wyłącznie producent. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się wyłącznie do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
11. Uczestnictwo w konkursach organizowanym przez portal medialny jest jednoznaczne z akceptacją dopisania adresu mailowego do bazy mailingowej Portalu za pomocą której wysyłane są: zwiastuny konkursów, informacje dotyczące życia redakcji, newsletter ze zwiastunami materiałów redakcyjnych oraz reklamy (te ostanie nie częsciej niż dwa razy w tygodniu). Z newslettera można w każdej chwili zrezygnować. Baza mailowa nie będzie odsprzedawana ani udostępniana w żaden sposób firmom zewnętrznym.
12. Wypełnienie formularza jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość usług świadczonych przez operatorów pocztowych lub kurierów pocztowych.
14. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.mediafm.net oraz w siedzibie organizatora.
15. Kwestie wątpliwe dotyczące postanowień Regulaminu rozstrzyga ostatecznie Zarząd Organizatora Konkursu.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 17 stycznia 2011 r. i obowiązuje we wszystkich konkursach organizowanych od tej daty do odwołania.

Komentarze

Subskrybuj RSS: rss
Oferty pracy

Specjalista ds. PR

Krakowskie Biuro Festiwalowe | Kraków

Przejdź do oferty
Konkursy
do 31.08.24

Portalmedialny.pl ponownie udostępnił możliwość uczestniczenia w konkursach organizowanych przez wydawcę.

do 10.08.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 10.08.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.