06.04.12, 20:40

Zmiany w radzie nadzorczej Netii

W trakcie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki powołano Stana Abbeloosa, Bena Dustera, George’a Karaplisa, Nicolasa Maguin, Ewę Pawluczuk i Piotra Żochowskiego

W trakcie czwartkowego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Netii, do rady nadzorczej powołano 6 osób: Stana Abbeloosa, Bena Dustera, George’a Karaplisa, Nicolasa Maguin, Ewę Pawluczuk i Piotra Żochowskiego.

Stan Abbeloos posiada bogate doświadczenie w sektorze telekomunikacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku alternatywnych dostawców usług szerokopasmowych w Europie Wschodniej. W latach 2006 - 2008 pełnił funkcję prezesa w Farlep Invest, holdingu skupiającym ukraińskie spółki telekomunikacyjne, w którym przeprowadził restrukturyzację i integrację ponad 40 podmiotów prawnych podwyższając efektywność i rentowność podstawowej działalności, a także był zaangażowany w działalność z zakresu fuzji i przejęć. W latach 1996-2004 Abbeloos pełnił szereg funkcji w Golden Telecom, wiodącym rosyjskim operatorze alternatywnym, w tym funkcję Dyrektora Handlowego, Głównego Dyrektora ds. Operacyjnych i członka Zarządu. Przed podjęciem pracy w Golden Telecom, w latach 1991-1996, był zatrudniony jako Główny Dyrektor Zarządzający i członek Zarządu w LenBell Telephone a.o., spółce joint venture założonej przez Alcatel Bell i partnerów rosyjskich. Pracował także jako główny dyrektor zarządzający i członek zarządu w Shanghai Bell Telephone Manufacturing Co. Ltd. oraz, na tych samych stanowiskach, w Shanghai Belling Microelectronics Manufacturing Co. Ltd. w latach 1986-1988. Stan Abbeloos jest obywatelem Belgii, posługującym się płynnie angielskim, francuskim i flamandzkim, zna także język niemiecki i rosyjski.

Ben Duster jest doświadczonym doradcą strategicznym, bankierem inwestycyjnym i specjalistą ds. restrukturyzacji, doradzającym przy transformacjach obejmujących kompleksową restrukturyzację bilansu spółek oraz przy pokonywaniu przez spółki newralgicznego okresu przejściowego po rekapitalizacji, wówczas gdy ocena sytuacji, zdefiniowanie i realizacja optymalnego kierunku strategicznego są kluczowe dla osiągnięcia potencjalnie możliwej wartości spółki. Obecnie pracuje jako wykonawczy dyrektor zarządzający w firmie Watermark Advisor LLC. Przed podjęciem pracy w tej firmie był partnerem w firmie Masson & Company, w której odpowiadał za główne projekty restrukturyzacyjne, w tym za restrukturyzację i rekapitalizację Airgate PCS z siedzibą w Atlancie, USA, dostawcy bezprzewodowych usług telekomunikacyjnych należącego do grupy Sprint. Od grudnia 2004 roku Duster pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu w RCN Corporation (NASDAQ: RCNI), działającego w Wirginii, USA, dostawcy usług telekomunikacyjnych na bazie własnej infrastruktury światłowodowej, takich jak usługi wideo, szerokopasmowa transmisja danych i usługi głosowe dla klientów indywidualnych i małych firm, a także usług dla korporacji i innych operatorów, w tym tranzytu ruchu na bazie sieci lokalnych i długodystansowych SONET oraz sieci Ethernet, kolokacji, dostępu do szerokopasmowego Internetu. Jest ponadto przewodniczącym Komitetu Wynagrodzeń w firmie Catalyst Paper (Toronto Stock Exchange: CTLUF) z Kolumbii Brytyjskiej, Kanada, produkującej papier i masę celulozową. W latach 2002 – 2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady w Algom Steel, notowanym na giełdzie w Toronto producencie stali, spółce sprzedanej w czerwcu 2007 r. firmie Essar. W latach 1997-2001 Duster był Dyrektorem Zarządzającym w Wachovia Securities, gdzie kierował zespołem doradców ds. fuzji i przejęć. W latach 1980-1997 pracował w Salomon Brothers Inc., kolejno na stanowisku współpracownika (Associate) w Venture Capital Group, a następnie jako wiceprezes w Mergers & Acquisition Group.

George Karaplis posiada bogate doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, zdobyte podczas pełnienia istotnych funkcji wykonawczych zarówno w podmiotach o dominującej pozycji rynkowej jak i wśród operatorów alternatywnych. W latach 2005 – 2008 pełnił funkcję dyrektora finansowego (CFO) spółki Lannet Telecommunications gdzie prowadził m.in. program redukcji kosztów, pozyskiwania finansowania dla działalności spółki w drodze emisji akcji oraz rozwoju strategii usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Wcześniej, w latach 2002 – 2005, Karaplis pracował na stanowisku Starszego Doradcy (Senior Advisor) w Tyle Limited Investments, niezależnej firmie doradczej dla zagranicznych inwestorów zainteresowanych sektorem telekomunikacyjnym w południowo-wschodniej Europie, doradzając przy licznych akwizycjach i przejęciach. W latach 2000 – 2002 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego firmy Equant S.A. w Atenach, wiodącej spółce zależnej France Telecom Global One w Grecji. Wcześniej Karaplis pełnił stanowisko CFO oraz Głównego MenadŜera ds. Inwestycji Zagranicznych w spółce Hellenic Telecom, gdzie przeprowadził proces IPO spółki na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE), proces restrukturyzacji operacji spółki w Rumunii, Bułgarii oraz Armenii oraz aranżował finansowania kapitałowe i dłużne dla spółki. Przed rozpoczęciem kariery w branży telekomunikacyjnej Geroge Karaplis piastował szereg funkcji wykonawczych w Europie i Kanadzie, m.in. Głównego Menedżera na Europę Wschodnią i Południową w firmie Lyonnaise des Eaux (1994 – 1998), konsultanta w firmie doradczej KPMG (1992 – 1994), dyrektora w firmie Wellington Insurance (1989 – 1991) oraz dyrektora ds. marketingu i planowania w firmie Domtar (1984 – 1989).

Nicolas Maguin pełni obecnie funkcję dyrektora generalnego w grupie Louis DreyfusCommodities w Rosji. Przez lata zdobył wszechstronne doświadczenie na polu restrukturyzacji, rozwoju biznesu oraz optymalizacji rachunku wyników na szybko rozwijających się rynkach. Prowadził główne projekty w zakresie rozwoju rynków oraz innowacji produktów w jednej z najszybciej rozwijających się francuskich spółek telekomunikacyjnych, która w ciągu niecałych 10 lat stała się głównym rywalem operatora dominującego. W styczniu 2000 roku Maguin dołączył do firmy Louis Dreyfus Communication (LDCOM), która następnie zmieniła nazwę na Neuf Cegetel. W ciągu 9 lat pracy w Neuf Cegetel awansował ze stanowiska dyrektora ds. rozwoju biznesu na stanowisko wiceprezesa ds. rynku masowego oraz członka komitetu wykonawczego grupy. W latach 1989-1999  Maguin pracował w CLECIM, jednej z wiodących na świecie firm inżynierskich zajmujących się budową zakładów w przemyśle hutniczym, działającej obecnie pod nazwą Siemens VAI. W tym czasie kierował zespołami projektowymi i pracował nad międzynarodowymi projektami oraz rozwojem biznesu, w tym na rynku USA i na Ukrainie.

Ewa Pawluczuk jest zastępcą dyrektora biura finansów w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie odpowiada m.in. za przygotowanie budżetu spółki. Przed podjęciem pracy w PAŻP pracowała jako dyrektor ds. finansów w Probike S.A., wyłącznym importerze na Polskę motocykli Kawasaki i Ducati. W latach 2002-2007 pracowała na stanowisku dyrektora pionu finansów i administracji w TP Incest Sp. z o.o. - spółce należącej do Grupy Telekomunikacji Polskiej i zajmującej się procesami restrukturyzacyjnymi w Grupie TP. Uczestniczyła również w pracach rady nadzorczej takich spółek z Grupy TP jak TelArp Sp. z o.o., Postinfo Sp. z o.o. i Netbud Sp. z o.o. Inne doświadczenia zawodowe Ewy Pawluczuk to praca w departamentach bankowości inwestycyjnej Bank of America (Polska) S.A. (2002-2000) oraz Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. (1998-2000). W latach 1994 – 1998 pracowała w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego oraz w Domu Maklerskim BIG-BG Sp. z o.o.

Piotr Żochowski jest doświadczonym menedżerem finansowym, z bardzo dobrą znajomością zarządzania finansowego w korporacjach oraz zagadnień związanych z redukcją kosztów i zarządzaniem ryzykiem. Posiada także wysokie umiejętności z zakresu modelowania finansowego ibiznesowego oraz doświadczenie we współpracy z zagranicznymi instytucjami i akcjonariuszami wcelu podnoszenia rentowności spółek. Od 2000 roku jest związany zawodowo z grupą finansową Pionieer Pekao Investment Management. Był odpowiedzialny za stworzenie grupy Pioneer Pekao Investment Management w momencie rozpoczęcia działalności w 2000 r. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu i głównego dyrektora finansowego w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA. Od czerwca 2007 roku jest ponadto członkiem zespołu odpowiadającego za rozwój działalności biznesowej Pioneer Global Asset Management w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. W latach 2002-2007 był głównym dyrektorem finansowym na Region Europy Środkowej i Wschodniej w Pionieer Global Asset Management. Jeszcze wcześniej, w latach 1996–1999, był zatrudniony w firmie Arthur Andersen Sp. z o.o. na stanowisku starszego audytora.

Komentarze

Subskrybuj RSS: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Konkursy
do 06.01.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 05.01.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 03.01.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.